Schriftelijke bijdrage bij raadscommissie Sociaal, Economische zaken en Democratisering (SED)

Stappen

Toelichting

Bij iedere raadscommissie is er de mogelijkheid in te spreken. Bij de raadsvergadering kan niet worden ingesproken.

Meer informatie: Spelregels en tips

Inspreken is een van de manieren om invloed te hebben op het gemeentebestuur. Zie voor andere manieren de pagina Invloed uitoefenen op de gemeenteraad.