Kopie van Aanvraagformulier basisvoorzieningen

Stappen

Uw gegevens

Dit aanvraagformulier is onderdeel van de subsidieregeling Sociale basis.
Wij gaan ervan uit dat u bekend bent met zowel de subsidieregeling Sociale basis  als de kadernota  als u dit aanvraagformulier invult.

Subsidieaanvragen worden inhoudelijk beoordeelt op een aantal criteria. U vergroot de kans op toekenning van de subsidie als u aan de hand van deze criteria in uw  aanvraag goed kunt uitleggen:

 • waar u goed in bent. Niet elk criterium is voor elke aanvraag relevant. U hoeft niet alle criteria te gebruiken.
 • de mate waarin de activiteiten bijdragen aan de prioriteiten van het college met betrekking tot de sociale basis;
 • de mate waarin de aanvraag aansluit bij de gebiedsgerichte opgave(n);
 • de mate waarin de organisatie in de aanvraag blijk geeft, over verbinding met (organisaties in) de wijk en de buurt te beschikken en voldoende kennis heeft over de verhoudingen en omstandigheden in de wijk of de buurt;
 • de mate waarin bij de voorbereiding en uitvoering van activiteiten de betrokkenheid van bewoners is geborgd;
 • aantoonbare samenwerking met partners rondom de brede sociale opgaaf;
 • gerichtheid op preventie en inclusie;
 • de mate van continuïteit van dienstverlening aan de Amsterdammer;
 • de mate waarin blijk wordt gegeven van kennis met betrekking tot (het werken met) kwetsbare groepen;
 • de prijs-kwaliteitsverhouding;
 • de mate waarin blijk wordt gegeven van doorontwikkeling van aanbod en innovatieve manieren van werken.
Uw gegevens