Afvalscan

Stappen

Start

Vanuit de BIZ willen we kijken of we de afvalinzameling van onze ondernemers gezamenlijk kunnen organiseren. We denken dat we hiermee voordeel kunnen behalen. Om te kijken welke kansen er zijn, inventariseren we met een korte vragenlijst de afvalsituatie van onze BIZ-ondernemers.

Goed om te weten, alleen de organisator van je BIZ kan de resultaten van deze enquête inzien.

Heb je last van afval in de omgeving van jouw onderneming?
Wil je meedoen met of meedenken over een oplossing van het afvalprobleem in de straat?