Inspraak Bosplan 2020-2030 Amsterdamse Bos

Stappen

Geef uw mening

Het aantal inwoners in Amsterdam, Amstelveen en omgeving groeit gestaag. De behoefte aan vrijetijdsbesteding in het groen vergroot de druk op het Bos. Om te zorgen dat er een goed en toekomstbestendig evenwicht blijft tussen de natuur in het Bos en de wensen en behoeften van gebruikers en bezoekers, is een nieuw Bosplan gemaakt voor het Stadsbos van de toekomst. Het plan is gemaakt in samenwerking met experts, gebruikers, bewoners en andere belanghebbenden. De gemeenten Amstelveen en Amsterdam hebben het plan vrijgegeven voor inspraak.

U kunt van 4 juni tot 30 juli 2020 reageren op het Bosplan.

Alle reacties worden gebundeld in een nota van beantwoording en anoniem gemaakt. In de nota staat ook wat burgemeester en wethouders met de reacties doen. En welke aanpassingen aan het Bosplan zijn gedaan door de reacties.

Ik reageer