Onderzoek naar toegankelijkheid van mensen met een beperking

Stappen

Uw gegevens

Wilt u op de hoogte gebracht worden van de resultaten

De omschrijving: 'mensen met een beperking' is een verzamelnaam voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke handicap.

In hoeverre wordt de deelname van mensen met een beperking gericht uitgenodigd/gestimuleerd om deel te nemen?
Is er (extra) ondersteuning beschikbaar voor mensen met een beperking?
Zijn er specifieke activiteiten voor mensen met een beperking?
Past u de algemene activiteiten aan, aan eventuele beperkingen van deelnemers?
Wat zijn eventuele knelpunten bij het toegankelijk(er) maken van de activiteiten en locaties?