Inspraakreactie Verordening Meldingsplicht Sensoren

Stappen

Uw gegevens

Via dit formulier kunt u reageren op de Verordening Meldingsplicht Sensoren. U kunt reageren van 1 maart tot en met 25 april 2021.

De gemeente Amsterdam verwerkt uw persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Uw gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan waarvoor u ze heeft verstrekt. Meer informatie over de bescherming van uw persoonsgegevens kunt u vinden op https://www.amsterdam.nl/privacy/specifieke/privacyverklaringen-bestuur/inspraak-privacy/