Meldingsformulier integriteitsschendingen

Stappen

Informatie

Indien u een vermoeden heeft dat een medewerker van de gemeente Amsterdam een integriteitsschending heeft gepleegd, vult u dan s.v.p. dit online formulier volledig in.

U kunt er ook voor kiezen om het meldingsformulier integriteitsschending te downloaden en met eventuele bijlagen per reguliere post te sturen naar:

Gemeente Amsterdam
Bureau Integriteit
Postbus 202
1000 AE Amsterdam.