Maandformulier Bovenwettelijke Werkloosheidsuitkeringen (BWW)

Stappen

1. Persoonlijke gegevens

Vul onderstaand formulier in na het verstrijken van de betreffende verslagmaand, maar vóór de 5e van de maand volgend op de verslagmaand.

Het formulier wordt door Personeel en Organisatieadvies in behandeling genomen.

Toelichting bij het invullen van het formulier