Participatie Actieplan schone lucht

Stappen

Actieplan Schone lucht

Het Actieplan Schone Lucht wil de luchtkwaliteit in de stad verbeteren. Het is een plan met ambities. Maar ook een plan van hoofdlijnen. De concretisering ervan start eind juni. De gemeente gaat graag de komende maanden met belanghebbenden en belangstellenden in gesprek over hoe het plan kan worden ingevuld.

De volgende thema’s zijn onderdeel van het online participatietraject:

  • 2020: introductie milieuzone dieselpersonenauto’s van voor 2006
  • 2020: uitbreiding huidige milieuzones
  • 2022: aanscherping milieuzone vrachtverkeer
  • 2022: centrum uitstootvrij voor bussen
  • 2025/2030: elektrisch rijden voor alle vervoermiddelen
  • houtstook en mobiele werktuigen

Deelnemen aan het gesprek

U kunt zich met dit formulier opgeven om deel te nemen aan het gesprek. U ontvangt dan binnenkort meer informatie en een uitnodiging voor deelname aan het online participatietraject.