Inspraak huisvestingsverordening: Bed & Breakfast

Stappen

Gegevens

U kunt hier aan de gemeente laten weten wat u vindt van de voorgestelde Huisvestingsverordening (HVV) Amsterdam 2020 en het hierbij voorgenomen beleidskader. De HVV 2020 bevat een aantal belangrijke wijzigingen, maar is niet totaal vernieuwd ten opzichte van de HVV 2016 omdat daar geen noodzaak voor is. De onderwerpen waarop wijzigingen worden voorgesteld hebben we voor u gecategoriseerd:

  • De voorstellen voor kamerverhuur
  • De voorstellen over hospitaverhuur/ inwoning
  • De voorstellen over Bed & Breakfast
  • Het voorstel om vakantieverhuur in nog aan te wijzen wijken te gaan verbieden
  • Het voorstel om woonboten gelijk te stellen aan woningen
  • De voorstellen over voorrang voor jongeren met binding aan Amsterdam
  • De voorstellen over middeldure huurwoningen
  • De voorstellen over woningen voor zorg- en onderwijspersoneel
  • Reageren op een ander onderwerp

Op de inspraakpagina kunt u een keuze maken voor een categorie

U kunt tot en met 14 juli 2019 reageren. Reacties die na 14 juli binnenkomen, worden niet meer meegenomen. De gemeente zal op de ontvangen reacties reageren in een nota van beantwoording.

Bij deze inspraak worden ter informatie de volgende twee documenten mee gepubliceerd: