Inspraak concept-beleidsvoornemen Nieuwbouw koopwoningen voor eigenaar-bewoners

Stappen

Geef uw mening

Het college van B&W heeft op 20 januari 2020 het concept-beleidsvoornemen ’Nieuwbouw koopwoningen voor eigenaar-bewoners’ vrijgegeven voor inspraak voor alle belanghebben­den. U kunt uw mening geven tot en met 1 maart 2020.

U kunt uw inspraakreactie hieronder uploaden of uw reactie sturen naar:

Inspraak Nieuwbouw koopwoningen voor eigenaar-bewoners
Gemeente Amsterdam, Grond & Ontwikkeling
Antwoordnummer 10999
1000 RA AMSTERDAM