Inspraak nieuw vaarbeleid

Stappen

De inspraakprocedure

De gemeente Amsterdam werkt aan nieuw vaarbeleid om overlast te beperken, de schaarse ruimte op het binnenwater te verdelen, de grachten als historisch erfgoed te beschermen en een vlotte en veilige doorvaart te bevorderen.

Momenteel is de gemeente bezig met de voorbereiding van het omzetten, verdelen en uitgeven van exploitatievergunningen voor passagiersvaart (commerciële vaart). Aan de gebruikte indeling in type vaartuigen wordt het segment ‘Historische en beeldbepalende vaartuigen’ toegevoegd.

Wat komt er in de inspraak?

Van 21 juni tot en met 2 augustus 2019 kunt u inspreken op de volgende 3 onderwerpen. U kunt per onderwerp een verdere omschrijving met de onderbouwing van het voorgenomen beleid downloaden.

  1. Omzetten van exploitatievergunningen: Concept beleidsregels omzetten vergunningen passagiersvaart
  2. Verdelen en uitgeven van exploitatievergunningen voor passagiersvaart: Concept wijziging Regeling op het binnenwater 2019
  3. Nieuwe segment 'Historische en beeldbepalende vaartuigen': Concept welstandsbeleid passagiersvaart segment Historische en/of beeldbepalende vaartuigen Amsterdam 2019

Meer informatie over het nieuwe vaarbeleid vindt u in deze onderzoeksrapporten:

Inspraakreacties

In het formulier op de volgende pagina kunt u opmerkingen, vragen en suggesties geven over de onderwerpen. Het gaat om alle gegevens die bij het omzetten, verdelen, uitgeven en opstellen van exploitatievergunningen voor passagiersvaart van belang kunnen zijn. Graag horen wij uw mening en voor zover mogelijk zal daar rekening mee worden gehouden. Uw reactie kunt u van 21 juni tot en met 2 augustus 2019 via dit formulier digitaal indienen.

Heeft u vragen?

Als u vragen heeft over deze kaders of over deze inspraakprocedure, mailt u ons dan op programmavaren@amsterdam.nl.

Verdere procedure

Na het verwerken van alle inspraakreacties neemt het college waarschijnlijk in het najaar van 2019 een definitief besluit over deze 3 onderwerpen. Degenen die gedurende de inspraakprocedure schriftelijk hebben gereageerd, krijgen daarover bericht.

Uw reactie

Op de volgende pagina van dit formulier kunt u uw inhoudelijke en bondige mening over deze onderwerpen noteren. Natuurlijk hoeft u niet over alle 3 onderwerpen een reactie te formuleren.

U kunt ook de printversie van het formulier per reguliere post opsturen naar:

Gemeente Amsterdam
Programma Varen
t.a.v. secretariaat
Postbus 95089
1090 HB  Amsterdam

Let op: het formulier moet uiterlijk 2 augustus 2019 door de gemeente ontvangen zijn om meegenomen te kunnen worden in de verdere uitwerking.

Klik op 'OK' om uw inspraakreactie in te vullen.