Aanmeldingsformulier inspreken stadsdeel Zuid

Stappen

Inleiding

Inwoners van stadsdeel Zuid hebben mogelijkheden om het algemeen bestuur te beïnvloeden. Eén van die mogelijkheden is het spreken tijdens de stadsdeelcommissievergaderingen. Zijn er onderwerpen waarover u uw mening wilt geven, dan kunt u dit doen tijdens deze vergaderingen.

De ‘spelregels' hiervan vindt u op de pagina Informeren, inspraak én inspreken.

Met dit formulier meldt u zich aan als spreker bij een commissie- of algemeen bestuur vergadering van stadsdeel Zuid. U kunt zich tot uiterlijk 10.00 uur op de dag van de vergadering aanmelden. Geef duidelijk aan over welk onderwerp u wilt inspreken en in welke vergadering.

De vergaderingen zijn openbaar, hiervan worden geluids- en beeldregistraties gemaakt.

Inspreken tijdens de commissies en algemeen bestuur vergaderingen maakt géén onderdeel uit van de wettelijk geregelde inspraakprocedure.