Contactformulier bestuursondersteuning stadsdeel Zuid

Stappen

Inleiding

Bestuursondersteuning ondersteunt en adviseert het waarnemend dagelijks bestuur en de stadscommissie van stadsdeel Zuid bij de uitvoering van hun taken.

Daarnaast beantwoord Bestuursondersteuning graag al uw vragen over het dagelijks bestuur en de stadsdeelcommissie of over de manier waarop u zelf invloed kunt uitoefenen op de besluitvorming. Via dit formulier kunt u contact opnemen met bestuursondersteuning van stadsdeel Zuid.