Belangstellingsregistratie THOR

Stappen

Uw gegevens

Ben je in september op vakantie?

De gemeente Amsterdam, directie  Toezicht Handhaving Openbare Ruimte (THOR) gebruikt bovenstaande gegevens t.b.v. het plaatsingsproces in het kader van de reorganisatie THOR.