Enquête laden en lossen De Clercqstraat

Stappen

Welkom

Beste ondernemer,

Het projectteam Oranje Loper bereidt de herinrichting van de De Clercqstraat en de Jan Evertsenstraat voor. Met deze enquête willen we informatie over uw onderneming ophalen waar we rekening mee moeten houden in het ontwerp en in de uitvoering.

Een project in uitvoering betekent onvermijdelijk overlast, maar om deze overlast zo goed mogelijk te beperken maken wij een BLVC-plan om de Bereikbaarheid, Leefbaarheid en Veiligheid van u en uw klanten zo goed mogelijk te waarborgen en daarover goed met u te Communiceren. In deze enquête stellen we een aantal vragen over uw bedrijfsvoering. Hoe meer we hierover weten, des te beter kunnen we hier tijdens de uitvoering rekening mee houden.

Deze informatie helpt ons ook om alvast een inschatting te maken van de laad- en losbehoefte waar we in het ontwerp rekening mee moeten houden. In het najaar gaan we aan de slag om invulling te geven aan de servicestrook. Een servicestrook is een strook op gelijk niveau met het trottoir, met ruimte voor onder andere laad- en losplaatsen en (fiets)parkeerplaatsen. Wat waar een plek moet krijgen en welke functie hoeveel ruimte krijgt, willen we samen met ondernemers en bewoners bepalen. Dit gebeurt binnen de bestaande (beleids)kaders, zoals die er zijn voor terrassen, fiets- en autoparkeren.

De informatie uit de vragenlijst wordt alleen gebruikt voor bovenstaande doeleinden en niet aan anderen verstrekt. Het duurt ongeveer 20 minuten om de vragenlijst in te vullen.