Enquête ondernemers Raadhuisstraat

Stappen

Uitleg

Beste ondernemer,

Het projectteam Oranje Loper bereidt de herinrichting van de Raadhuisstraat voor. In de volgende fase gaan we aan de slag om invulling te geven aan de servicestrook. Een servicestrook is een strook op gelijk niveau met het trottoir, met ruimte voor onder andere laad- en losplaatsen en fietsparkeerplaatsen. Wat waar een plek moet krijgen en welke functie hoeveel ruimte krijgt, willen we samen met ondernemers en bewoners bepalen. Dit gebeurt wel binnen de bestaande (beleids)kaders, zoals die er zijn voor terrassen, fiets- en autoparkeren.

Een project in uitvoering betekent onvermijdelijk overlast, maar om deze overlast zo goed mogelijk te beperken maken wij een BLVC-plan om de Bereikbaarheid, Leefbaarheid en Veiligheid van u en uw klanten zo goed mogelijk te waarborgen en daarover goed met u te Communiceren. Hoe meer we weten van uw bedrijfsvoering, des te beter kunnen we daarmee rekening houden.

De informatie uit de vragenlijst wordt alleen gebruikt voor bovenstaande doeleinden en niet aan anderen verstrekt.