Enquête Universiteitskwartier

Stappen

Wat vindt u belangrijk?

In de historische binnenstad, tussen Oude Turfmarkt en Oude Hoogstraat, komt het Universiteitskwartier. Om te zorgen voor een goede samenhang tussen universiteit, wonen en openbare ruimte bereiden gemeente Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam een Strategisch Masterplan voor. In zo’n plan worden de bestaande en toekomstige kwaliteiten omschreven en benoemd waarmee rekening gehouden moet worden. Bij het opnieuw inrichten van de openbare ruimte, bij het verbouwen en verduurzamen van universiteitsgebouwen en bij de veranderingen voor het auto-, fiets- en voetgangersverkeer.

Het invullen kost u 5 minuten.