Marktconsultatie Marktstrategie programma Bruggen en Kademuren en Inkoopstrategie

Stappen

Uw gegevens

Update 16 maart: Vanwege het coronavirus passen we de marktconsultatie aan.

De schriftelijke marktconsultatie en aanmelding zal verlengd worden tot en met vrijdag 27 maart. De mondelinge consultatie van 30 en 31 maart en 1 april zullen ook worden verschoven, de exacte data volgen nog. Er wordt per mail een uitnodiging voor deelname aan de mondelinge marktconsultatie gestuurd. Indien u niet wordt uitgenodigd voor de mondelinge consultatie wordt er geen mail gestuurd. In dat geval attenderen we u op de publicatie van het verslag op TenderNed.

Op een later moment zal Gemeente Amsterdam u verder informeren over de exacte vormgeving van de marktconsultatie en de planning. Houd hierbij TenderNed de komende tijd goed in de gaten.