Nieuwe inrichting parkeerstrook Weteringschans

Stappen

Vragen

Bent u tevreden over de nieuwe indeling van de parkeerstrook in het schetsontwerp?
Wat zijn uw wensen voor de vrijkomende ruimte als het parkeren naar de Vijzelgrachtgarage wordt verplaatst?
Wilt u nog extra toelichting geven bij deze wensen, bijvoorbeeld over de gewenste locaties?
Is er nu voldoende gelegenheid voor het parkeren van fietsen op dit deel van de Weteringschans?
Bent u bewoner van de Weteringschans (tussen de Weteringstraat en het Weteringcircuit)?
Bent u ondernemer met een bedrijf op de Weteringschans?