Meningspeiling herinrichting Rozengracht

Stappen

Geef tot 7 oktober uw mening

De gemeente wil de Rozengracht opnieuw inrichten. Inspraak over het plan is van 26 augustus tot 7 oktober 2019. De uitkomsten van de inspraak en deze meningspeiling worden betrokken bij de besluitvorming over het project.

Met het nieuwe ontwerp maken we meer ruimte voor voetgangers, fietsers, de tram en groen. Hiervoor heffen we de huidige 53 parkeerplaatsen en 14 laad- en losplekken op. Er komt een ‘flexibele servicestrook’ met bomen, laag groen, fietsparkeerplekken, afvalcontainers en ruimte voor terrasjes die nu vaak op het trottoir staan. Ook komen er 25 laad- en losplekken waar vergunninghouders tussen 19.00 en 07.00 uur kunnen parkeren. De servicestrook zorgt voor meer ruimte op de trottoirs en een hogere kwaliteit van de openbare ruimte. Met meer laad- en losplekken willen we een einde maken aan het onveilige laden en lossen op de rijbaan. Het is de bedoeling dat de parkeerplaatsen die we opheffen, terugkomen in een parkeergarage. De meeste (mogelijk alle) huidige 33 bomen worden gekapt. Hiervoor in de plaats komen 37 nieuwe bomen en laag groen.

Wat is uw betrokkenheid bij de Rozengracht?
Wat is uw mening over parkeerplekken?
Wat is uw mening over de bomen?