Enquête Universiteitskwartier

Stappen

Vragen

Bijzondere aanvulling in binnenstad
Aantrekkelijke menging van functies
Aantrekkelijke menging van functies (horeca)
Toeristen
Drukte
Auto's
Fietsen
Vrachtverkeer
Openbare ruimte
Duurzaamheid
Welke van onderstaande punten gelden voor u? (Meerdere antwoorden mogelijk)