Parkje Jeltje de Bosch Kemperpad

Stappen

Waarom

Waarom deze enquête

Stadsdeel West is benieuwd naar uw mening over het parkje tussen de Nicolaas Beetsstraat en het Jeltje de Bosch Kemperpad. Wij willen weten hoe u het parkje gebruikt en of u overlast ervaart. En welke ideeën u heeft om het parkje te verbeteren.

Op basis van de uitkomsten van deze enquête organiseren we een bijeenkomst om knelpunten en ideeën te bespreken.

Invullen van de vragenlijst kost ongeveer 5 tot 10 minuten. De antwoorden verwerken we anoniem.

Klik op OK om door te gaan.