Reactieformulier voorlopig ontwerp Marnixstraat Zuid

Stappen

Vragen

We gaan het zuidelijke deel van de Marnixstraat opnieuw inrichten om meer ruimte te geven aan fietsers en het openbaar vervoer. U kunt tot 21 juni reageren op het ontwerp voor de nieuwe inrichting.

Bekijk het ontwerp en de toelichting

Deze reactie gaat over: (meerdere antwoorden mogelijk)