Plan indienen Bloemenbuurt

Stappen

Toelichting

U kunt van woensdag 13 november 2019 tot en met zondag 5 januari 2020 een plan indienen. Nu duidelijk is hoeveel geld elk thema krijgt, mag iedereen voor deze budgetten concrete plannen indienen. De buurt heeft voor de volgende verdeling van het budget gekozen:

  • Ontmoeting € 115.000,-
  • Jeugd € 82.000,-
  • Groen en Duurzaamheid € 53.000,-

Iedere bewoner uit de buurt kan een project indienen. Deze projecten moeten wel onder een thema vallen dat budget heeft gekregen. U mag het project dat u indient zelf uitvoeren of samen in een groep. Uw project kan ook uitgevoerd worden door de gemeente of een andere professionele organisatie. In het laatste geval moet u dit wel zelf van te voren afstemmen met de desbetreffende organisatie. Het project is ter verbetering van de Bloemenbuurt Noord.