Plan indienen De Kleine Wereld

Stappen

Toelichting

U kunt van 30 september tot en met 9 november 2019 een plan indienen. Nu duidelijk is hoeveel geld elk thema krijgt, mag iedereen voor deze budgetten concrete plannen indienen.

Iedere bewoner uit de buurt kan een project indienen. Deze projecten moeten wel onder een thema vallen dat budget heeft gekregen in de tweede ronde. U mag het project dat u indient zelf uitvoeren of samen in een groep. Uw project kan ook uitgevoerd worden door de gemeente of een andere professionele organisatie. Het project is ter verbetering van de Kleine Wereld.