Toestemmingsformulier deelname verkiezing Kindercommissie Noord

Stappen

Toelichting

Uw kind wil meedoen aan de verkiezing van kindercommissielid van stadsdeel Amsterdam Noord. Hiervoor moet uw kind zich met een kort filmpje introduceren. Om mee te kunnen doen heeft uw kind toestemming nodig van zijn of haar ouder/verzorger. Hiervoor vult u dit formulier in.

De gegevens die de gemeente Amsterdam ontvangt in het kader van deelname aan de verkiezing tot kindercommissielid, worden uitsluitend gebruikt met het doel de aanmeldingen te beoordelen en daaruit kindercommissieleden te selecteren.

Na afloop van de verkiezing verwijderen we de gegevens van de deelnemers die niet geselecteerd zijn.

Wordt uw kind genomineerd, dan zal het stadsdeel u uitnodigen voor een gesprek. In dit gesprek vragen wij u opnieuw om uw toestemming te geven voor deelname door uw kind. En we bespreken het gebruik van beeldmateriaal van uw kind. Voor meer informatie over de regels die wij hanteren bij de verkiezing, zie het Reglement Kindercommissie Noord.