Uw mening over schetsontwerpen in Asscherkwartier

Stappen

Uw mening

In het Asscherkwartier komt een nieuw kunstwerk, als sluitstuk van de herinrichting van het gebied. Het stadsdeel heeft 3 kunstenaars gevraagd een schetsontwerp te maken. De Adviescommissie voor de Kunst Zuid (ACK) brengt eind december over deze schetsontwerpen een advies uit aan het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur besluit uiteindelijk welke van de 3 kunstenaars de definitieve opdracht krijgt.

De ACK is benieuwd wat bewoners van het Asscherkwartier vinden van de schetsontwerpen. De commissie wil dit meenemen in haar advies aan het dagelijks bestuur. Via dit formulier kunt u uw reactie geven op de 3 schetsontwerpen, die u vindt op de pagina De 3 schetsontwerpen voor het Asscherkwartier. U kunt reageren tot en met maandag 20 december.

Welk schetsvoorstel heeft uw voorkeur?