Reactieformulier Voorontwerpbestemmingsplan Hoofddorpplein- en Schinkelbuurt 2021

Stappen

Uw gegevens

Tijdens de ter visie termijn (2 juni tot en met 13 juli 2020) kan iedereen een reactie indienen op het voorontwerpbestemmingsplan.