Vragenformulier Voorontwerpbestemmingsplan Hoofddorpplein- en Schinkelbuurt 2021

Stappen

Uw gegevens

Hebt u vragen over het voorontwerpbestemmingsplan? Gebruik dan dit vragenformulier om uw vraag te stellen. De gemeente streeft ernaar om uw vraag binnen vijf werkdagen te beantwoorden.