Aanvraag hygiënerapport voor seksbedrijven (nieuwe aanvraag)

Stappen

Aanvraagformulier

Aanvraagformulier beoordeling bedrijfsplan voor raamprostitutiebedrijven, besloten clubs of privé huizen en escortbedrijven

  • Met dit formulier doet u een aanvraag voor een hygiënerapport, waarin het bedrijfsplan,  hoofdstuk hygiëne en de hygiëne in de praktijk op basis van de hygiënerichtlijn voor seksbedrijven van het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid per locatie beoordeeld wordt.
  • Vul dit formulier voor iedere locatie apart en in zijn geheel in. Heeft u 4 of meer locaties neem dan contact met ons op via telefoon (020) 555 5581 of e-mail hygiene@ggd.amsterdam.nl
Correspondentieadres exploitant (tevens factuuradres, alleen invullen als dit afwijkend is)
Contactpersoon exploitant
Soort seksbedrijf en aantal inspectielocaties
Heeft u 1 of meer raamprostitutielocaties?
Heeft u 1 of meer besloten prostitutielocaties? (clubs, privéhuizen)
Heeft u 1 of meer escortbedrijven?
Gegevens seksbedrijf per locatie
Soort seksbedrijf

Gegevens van de contactpersoon voor deze locatie.

(indien u op een bepaalde dag niet geopend bent, vermeld dan 'gesloten')

Denk hierbij aan ontmoetingsruimtes, werkkamers, toiletten, douches, darkrooms enz.) Deze vraag is niet van toepassing op escortbedrijven.

Bijlage: bedrijfsplan hygiëne voor de locatie

De exploitant draagt zorg voor een bedrijfsbeleid hygiëne en gezondheid dat:

  • In duidelijke en observeerbare termen ten minste een beschrijving bevat van de maatregelen die de exploitant neemt om de gezondheidsrisico’s te beperken.
  • Een beschrijving bevat van welke afspraken er gemaakt zijn met de sekswerkers om hygiënisch te werken.
  • Actueel is en welke regelmatig (minimaal jaarlijks) wordt geëvalueerd of de genomen maatregelen effectief en adequaat zijn en zo nodig de maatregelen aanpast.
  • Bij afwijkingen van de Hygiënerichtlijn beschrijft met een onderbouwde motivering waarom er sprake is van een gelijkwaardig alternatief.