Formulier aanbestedingsmethode IPS

Stappen

Inleiding

De gemeente zal bedrijfsvertrouwelijke c.q. concurrentiegevoelige informatie vertrouwelijk behandelen en het gelijke speelveld voor de aanbesteding waarborgen. Daartoe wordt aangenomen dat alle informatie die van bedrijven wordt verkregen, vertrouwelijk is. Informatie die de gemeente verstrekt zal zoveel als mogelijk openbaar worden gemaakt op deze website

Disclaimer: wegens beperkte capaciteit vanuit de Gemeente Amsterdam zal er een selectie gemaakt worden in welke bedrijven er wel of niet geconsulteerd worden.