Keuze voor een leverancier

Stappen

Uw gegevens

U hebt een aanvraag ingediend voor een hulpmiddel op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

  • Tijdens het indicatie onderzoek door het Indicatieadviesbureau Amsterdam zal met u besproken worden of u de keuze heeft voor een leverancier.
  • Als u al een leverancier hebt, dan behoudt u deze leverancier bij een volgende voorziening.
  • Als u nog geen leverancier hebt, zal de adviseur van het Indicatieadviesbureau Amsterdam u vragen om een keuze te maken tussen onze vier leveranciers.
  • Als u tijdens de passing voor de voorziening begeleiding van een casemanager of productadviseur van Reade ontvangt, zal deze u vragen om een keuze te maken tussen onze vier leveranciers.
  • Als u niet kunt of wilt kiezen, zal de leverancier die werkzaam is in uw postcode gebied uw leverancier worden.
Straat en huisnummer
Postcode en plaatsnaam