Inschrijven voor A-diploma schoolzwemmen

Stappen

Inleiding

Let op! Heeft uw kind een lichamelijke aandoening die kan leiden tot een gevaarlijke situatie bij zwemlessen? Vraag dan eerst de (huis)arts of therapeut om advies en informeer ons hierover in de ouderverklaring die u toegestuurd krijgt als uw kind is geplaatst in een zwembad.

- Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur één van de volgende (ook milde!) symptomen hebt:

■ Neusverkoudheid

■ Hoesten

■ Benauwdheid

■ Koorts

- Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38 graden) en/of benauwdheidsklachten heeft; Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer naar buiten.

- Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon.

- Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld met een laboratoriumtest.

- Blijf thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij COVID-19 is vastgesteld.

- Ga direct naar huis wanneer tijdens het zwemmen klachten ontstaan zoals:

■ Neusverkoudheid

■ Hoesten

■ Benauwdheid

■ Koorts

- Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (kinderen tot en met 12 jaar mogen onderling wel dichterbij komen). Houd 1,5 meter afstand van de zwemjuffen en zwemmeesters.

- Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. Als je in het zwembad bent is het gebruik van papieren zakdoekjes niet altijd mogelijk. Was in dat geval handen en armen direct na het hoesten of niezen met water en zeep.

- Was voorafgaand aan en na het zwembadbezoek je handen met water en zeep, doe dit minimaal 20 seconden.

- Beperk de aanrakingen met deuren, hekken en bankjes tot een minimum.

- Was je handen met water en zeep na het aanraken van objecten waar veel mensen aanzitten (deurknoppen, pinapparaten en dergelijke), na toiletbezoek, na hoesten en niezen in de handen en na het snuiten van de neus.

- Vermijd het aanraken van je gezicht.

Omkleden

- Zwemkleding is al aan onder de kleding (draag kleding die eenvoudig uit- en aan te trekken is, zodat je niet onnodig lang de kleedkamer gebruikt).

- Laat waardevolle voorwerpen thuis.

- Na het omkleden neem je de kleding in een tas mee naar binnen.

- Laat geen kleding achter in kleedruimtes.

- Na afloop omkleden en weer naar buiten.

Douche- en toiletgebruik

- Ga thuis eerst naar het toilet.

- Alleen in uiterste nood in het zwembad naar het toilet.

- Douche thuis voor en na het zwemmen.