Formulier De-minimisverklaring

Stappen

Toelichting

Als  uw onderneming in de afgelopen 3 belastingjaren minder dan € 200.000,- publieke middelen heeft ontvangen, moet u de De-minimusverklaring invullen. Met deze verklaring geeft u door dat u de Europese drempels voor overheidssteun niet gaat overschrijden met de subsidie die u nu aanvraagt.

Lees de toelichting verklaring De-minimussteun.