Formulier subsidie financieel advies- en begeleiding energiebesparing

Stappen

Aanmeldingscriteria

  • U al een energie-advies heeft laten opstellen door een erkend EP-U adviseur.
  • Daaruit blijkt dat u € 500,- energiekosten per maand of meer kunt besparen.