Aanmeldformulier Buurtenergieproject Banne Noord

Stappen

Banne Noord

Het buurtenergieproject is voor eigenaren van eengezinswoningen die hun huis willen verduurzamen met het oog op een aardgasvrije toekomst. Het project gaat in mei van start.

Wat kunt u zoal verwachten:

  • Een advies over isolatie- en andere maatregelen, de kosten en opbrengsten voor uw type woning
  • Themasessies met uitleg over o.a. isolatiemaatregelen, warmteoplossingen en financieringsmogelijkheden
  • Overzicht van vakspecialisten
  • Als er behoefte of aanleiding toe is, kan een collectieve inkoopactie worden opgezet.

Bij de start worden een aantal woningen technisch beoordeeld, op basis waarvan we een energie-advies per woningtype kunnen uitbrengen. Daarvoor zoeken we enkele geschikte woningen, bijv. waar al lang niets aan gedaan is of waar een verbouwing gaat komen.

Ik wil mijn woning opgeven voor een technische beoordeling.