Aanmeldformulier Klimaatspreekuur

Stappen

Onderwerp

Ik wil het gesprek voeren als

We stellen de planning van de speekuren in de stad de komende tijd vast. Als u wordt uitgenodigd ontvangt u per mail een voorstel voor een tijdstip en locatie.

Bij de klimaatspreekuren zal er helaas maar beperkt plaats zijn om een persoonlijk gesprek te voeren. Het is dus mogelijk dat u geen uitnodiging ontvangt. U krijgt wel altijd een reactie op uw aanmelding.