Aanmeldformulier Koffie Elektrisch 9 december

Stappen

Webinar

Leuk dat u deelneemt aan deze Koffie Elektrisch bijeenkomst. Dit is het programma:

10.00 – 10.10     Opening door Geert de Jong

10.10 – 10.30     In gesprek over de ontwikkelingen uitstootvrije mobiliteit

10.35 – 10.55      Verdiepingssessies: 1 bestelauto’s, 2 vrachtwagens, 3 taxi (naar uw keuze)

11.00  – 11.20     Presentatie Laadvisie 2020-2030

11.25 – 11.35      Resultaten monitor 2020 elektrisch rijden (ANWB)

11.40 – 11.50      Elektrische deelmobiliteit: kijkje in de keuken bij ShareNow

12.00                     Einde

Het is een online bijeenkomst en vindt plaats in ZOOM. De link naar de omgeving sturen we per e-mail een dag voor de bijeenkomst. Om deel te kunnen nemen moet u een account hebben bij ZOOM.