Aanmeldformulier Koffie Elektrisch 28 april 2021

Stappen

Webinar

Leuk dat u deelneemt aan deze Koffie Elektrisch bijeenkomst. Dit is het programma:

10.00 – 10.15       Opening door Geert de Jong

10.15 – 10.30       Presentatie MRA-Elektrisch

10.30  – 10.50      Presentatie IKEA

Pauze

10.55 – 11.25       Verdiepingssessies

11.25 – 11.40       Presentatie OG (Orangegas)

11.40 – 11.55       Presentatie uitvoeringsagenda Zero Emissie Zone

12.00                     Einde

Het is een online bijeenkomst en vindt plaats in ZOOM. De link naar de omgeving sturen we per e-mail een dag voor de bijeenkomst. Om deel te kunnen nemen moet u een account hebben bij ZOOM.