Aanmeldformulier energieadvies voor organisaties, bedrijven en instellingen

Stappen

Het advies

Gratis energieadvies en begeleiding

De gemeente Amsterdam biedt ondernemers en organisaties een gratis (zonne)energieadvies- en begeleidingstraject aan. Hiermee krijgt u zicht op de energiemaatregelen die u kunt treffen om kosten en energie te besparen. Ook ondersteuning bij de uitvoering en financiering van de maatregelen is onderdeel van het traject.

U kunt kiezen tussen een breed energieadvies- en begeleidingstraject (totaal), of een traject enkel gericht op zonne-energie. Een ervaren en onafhankelijke adviseur voert het traject uit.

1. Energieadvies- en begeleidingstraject - totaal

De adviseur bezoekt uw locatie en neemt de huidige situatie op. Dit leidt tot een digitale rapportage die u binnen 10 werkdagen ontvangt. In de rapportage staan de mogelijke energiemaatregelen die u kunt treffen. Daarbij staat ook per maatregel een indicatie van de kosten en de terugverdientijd.

Het rapport wordt binnen 2 weken met u besproken. U kunt daarna direct aan de slag. De adviseur kan u ondersteunen bij de uitvoering. Denk aan het aanvragen en beoordelen van offertes en of het regelen van financiering via subsidies en/of een lening.

Het Energieadvies- en begeleidingstraject – totaal behandelt de volgende thema’s:

  • ‘Quick wins’: maatregelen die zonder grote investering direct leiden tot energie- en kostenbesparing
  • Zonne-energie
  • Verlichting
  • Installaties
  • Isolatie

2. Energieadvies- en begeleidingstraject - zonne-energie

De adviseur bezoekt uw locatie en maakt een digitale rapportage. De rapportage gaat in op de mogelijkheden voor zonne-energie op uw pand, de technische aandachtspunten, het exploitatiemodel, financieringsmogelijkheden en vervolgstappen.

Ook kan de adviseur u helpen bij het aanvragen en beoordelen van offertes en bij het aanvragen van subsidie, en desgewenst voor het project een laagrentende lening aanvragen bij het Duurzaamheidsfonds van de gemeente Amsterdam.