Inspraak welstandsnota en beleidsregel gevelreclame

Stappen

Inleiding

Met dit formulier kunt u uw mening geven over het ontwerp Wijzigingsbesluit Welstandsnota De Schoonheid van Amsterdam welstandskader en beleidsregel gevelreclame Zuidas

De inspraakperiode loopt van 16 februari tot en met 29 maart 2023.