Peildatum aanvragen bij sloop of ingrijpende renovatie

Stappen

Gegevens

Met dit formulier kunnen woningcorporaties een peildatum aanvragen voor het herhuisvesten van bewoners van complexen die gesloopt of ingrijpend gerenoveerd worden.

Neem voor vragen contact op met:

Christel Baeten 
c.baeten@amsterdam.nl  
06 8362 3183

Gegevens van de aanvrager