Toegangscode online aanvraag urgentie

Stappen

Gegevens

Instellingen die slachtoffers van huiselijk geweld opvangen, kunnen een toegangscode aanvragen om online een urgentieverklaring in Amsterdam aan te vragen voor hun cliënt. De instelling moet aangesloten zijn bij de Federatie Opvang en zich committeren aan de landelijke afspraken.