Raadsadres

Stappen

Toelichting

  • Raadsadressen zijn brieven gericht aan de gemeenteraad. U doet een verzoek aan de raad of stelt een vraag. Om misverstanden te voorkomen is het dan ook belangrijk dat duidelijk is dat u zich richt tot de gemeenteraad.
  • Na ontvangst komt uw brief op de lijst van ingekomen stukken van de eerstvolgende gemeenteraadsvergadering.
  • Meestal vraagt de gemeenteraad het college van B&W om de brief namens de gemeenteraad te beantwoorden en vraagt de gemeenteraad een kopie van dit antwoord, zodat de raadsleden op de hoogte zijn.
  • Bedoeling is dat u antwoord krijgt binnen zes weken na de datum van de raadsvergadering waar uw brief op de lijst van ingekomen stukken stond. Mocht dit anders lopen, dan krijgt u hierover bericht.
  • Soms wil de gemeenteraad het antwoord bespreken. Hierover wordt u dan geïnformeerd.